Patarimai Žemės perleidimo sandoriai, kai įgijėjai yra užsienio šalių fiziniai ar juridiniai asmenys

Iki 2014 m. balandžio 30 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, žemės ūkio paskirties žemės, miškų ūkio paskirties žemės, išskyrus ūkinei veiklai skirtiems pastatams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus sklypus, numatytus patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys įsigyti negali.

 

Po 2014 m. balandžio 30 d., žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemę galės įsigyti tik Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkantys užsienio šalių fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės.

 

Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinka ES valstybių narių, Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių, NATO šalių juridiniai asmenys, piliečiai bei nuolatiniai gyventojai.

 

Šiuo metu minėti asmenys nuosavybės teise įsigyti gali tik esamų pastatų ir įrenginių eksploatavimui reikalingus ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, taip pat žemės sklypus tokiems pastatams ir įrenginiams statyti ir eksploatuoti.

 

Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų neatitinkančių valstybių (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir pan.) juridiniai bei fiziniai asmenys žemės sklypų įsigyti negali, taip pat jų įsigyti negalės ir po 2014 m. balandžio 30 d.


© 2018 Zemindar